Avís Legal - Gowwing

Avís Legal

AVÍS LEGAL LSSI – CE 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Laura Artigas Tomas (Gowwing) li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

 El titular d’aquest lloc web és: Laura Artigas Tomas (Gowwing)

NIF: 77747877B

 Domicili social: Calle Bonavista 36B, 08759, Vallirana

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest
portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o
ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions
s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si
escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud
d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els
continguts”) a Internet pertanyents a
Laura Artigas Tomas o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari
assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén
al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i
lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar
una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús
diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús
adequat dels continguts i serveis que Laura Artigas Tomas ofereix a través del seu portal i amb caràcter
enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o
contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter
racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti
contra els drets humans.

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Laura
Artigas Tomas dels seus proveïdors o de terceres
persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres
sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys
anteriorment esmentats.

(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els
comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges.
Laura Artigas Tomas es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que
vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris,
xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància,
l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per
a la seva publicació. En qualsevol cas, Laura Artigas Tomas no serà responsable de les opinions abocades pels
usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I
INDUSTRIAL

Laura
Artigas Tomas serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i
industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la
mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos;
marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de
materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament,
accés i ús, etc
.)

 

Tots
els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf
segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la
reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat
de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina
web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic,
sense l’autorització de Laura Artigas Tomas . L’usuari es compromet a respectar
els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Laura Artigas
Tomas . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los,
copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol
altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús
personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o
manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués
instal·lat al les pàgines de Laura Artigas Tomas .

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I
RESPONSABILITAT

Laura
Artigas Tomas no es fa responsable, en cap cas,
dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a
títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat
del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els
continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries
per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Laura
Artigas Tomas es reserva el dret d’efectuar
sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal,
podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin
a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o
localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Laura Artigas Tomas no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Laura Artigas Tomas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 DRET D’ EXCLUSIÓ

Laura Artigas Tomas es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 GENERALITATS

Laura Artigas Tomas perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Laura Artigas Tomas podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Laura Artigas Tomas i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada